obecnie czas realizacji zamówień wynosi ok 5 dni roboczych. 

Przy zamówieniach powyżej 300 pln, DARMOWA WYSYŁKA !

Polityka prywatności

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy PROPSY, prowadzony pod www.propsy.com.pl (dalej zwaną Witryną) przez PROPSY Alicja Wittbrodt wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Morska 9, 84-120 Władysławowo, NIP: 5882387296 (dalej zwanego Właścicielem).

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego PROPSY umieszczonego pod adresem www.propsy.com.pl jest PROPSY Alicja Wittbrodt wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Sobieskiego 1/3 81-761 Sopot, NIP: 5882387296, REGON: 525750105 oraz adres poczty elektronicznej: propsy.store@gmail.com – zwana dalej „Administratorem” lub “Właścicielem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§2 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej polityce prywatności pojawia się jedna z poniższych fraz, należy ją interpretować następująco:

 

 • Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
 • Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 • Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
 • Witryna : http://propsy.com.pl;
 • Właściciel: PROPSY Alicja Wittbrodt firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Sobieskiego 1/3 81-761 Sopot, NIP: 5882387296, REGON: 525750105.

 

Pozostałe definicje znajdują się w Regulaminie Sklepu.

§ 3 CELE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej polityki prywatności jest w szczególności:

 

 • Udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
 • Zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

 

Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

 

 • ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

§ 4 CELE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających ze Sklepu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające założonego konta w Sklepie) przetwarzane są przez Administratora:

 

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Sklepie Użytkownikom – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej.

 

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), będącymi zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające założonego konta w Sklepie), które składają dyspozycję zamówienia poprzez formularz zamówienia oraz korzystają z usługi newslettera, przetwarzane są przez Administratora:

 

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ; przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników;
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych, które nie są niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • do celów marketingowych związanych z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na promowaniu własnej marki.
 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowaniem jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera; prawnie uzasadniony interes Administratora polega na promowaniu własnej marki.

 

Administrator przetwarza również dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

 • INPOST;
 • DPD;
 • BLUEMEDIA;
 • PRZELEWY 24.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

§ 5 JAKIE DANE ZBIERA SKLEP

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem formularza i procesu rejestracji na Witrynie:

 

 • nazwisko i imię;
 • adres zameldowania na pobyt stały;
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania;
 • adres poczty elektronicznej;
 • imię pupila;
 • numer telefonu;

 

Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Ponadto umożliwia kontakt z Użytkownikiem. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach Cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki Cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki Cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki Cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki Cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików Cookies lub usunąć stałe pliki, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików Cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Reasumując Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika;
 • tworzenia statystyk;
 • utrzymania sesji Użytkownika;
 • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

 

§ 6 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (wymienione w punkcie 4) i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

§ 7 PRAWA UŻYTKOWNIKA

Wszyscy użytkownicy Serwisu na podstawie RODO mają prawo do:

 

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) a w szczególności:
 1. uzyskania informacji o celach przetwarzania;
 2. uzyskania informacji o kategoriach przetwarzanych danych osobowych;
 3. uzyskania informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych;
 4. planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;
 5. uzyskania informacji o źródle tych danych;
 6. uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;
 7. uzyskania informacji o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 8. uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO) czyli do:
 1. zmiany swoich danych osobowych;
 2. uzupełnienia swoich danych osobowych.
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) w przypadku gdy:
 1. Dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Użytkownik wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika;
 3. Dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 5. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) w przypadku gdy:
 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych;
 2. Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 3. Dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Użytkownika;
 4. Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) w związku z:
 1. Przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 2. Przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 3. Przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • żądania przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO) a w szczególności:
 1. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych;
 2. aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi.

 

Wszelkie żądania należy kierować na adres poczty elektronicznej propsy.store@gmail.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ul. Kowieńska 15/1 , 81-533 Gdynia . Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 01.03.2021r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie. Wszelkie odstępstwa od Polityki Prywatności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą Państwo zgłaszać pod adresem: propsy.store@gmail.com Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.